Ook in 2018 strijden we voor #cleanekleren

Op donderdag 22 maart werd het startschot gegeven voor jaar 2 van #cleanekleren. Ook dit keer wil Wereldsolidariteit aan de hand van deze campagne zich inzetten voor kledingarbeidsters in Azië. Met onze partners in Bangladesh, Cambodja en Indonesië strijden we voor een leefbaar loon en veilige werkomstandigheden. 

 

 

Tijdens de aftrap van #cleanekleren 2018 kwamen veel interessante mensen samen om te spreken over de duurzame productie van kledij. In de voormiddag uitte Lieve Blancquaert tijdens een ronde tafel gesprek haar verontwaardiging omtrent de situatie van kledingarbeidsters in Azië. Ze ging in januari voor ons naar Bangladesh en verzorgde het campagnebeeld op de manier dat alleen zij dit kan. Lieve duidt lage lonen en analfabetisme als grootste oorzaak van de problematiek. Jef Van Hecken vervolgt dat de lonen gemiddeld 60 euro te weinig zijn om te spreken van een leefbaar loon. Ondanks de verbetering van veiligheid in fabrieken, wordt geconcludeerd dat er nog een lange weg af te leggen is voor we kunnen spreken over menswaardige werk condities. 

In de namiddag luisterden we naar duurzame merken zoals Vaude en Pure By Luce. Deze kledingmerken denken bij elke stap in het productieproces grondig na over de meest duurzame aanpak. Zij tonen aan dat het ook anders kan, en geven hoop & moed om verder te strijden.  

Maar onder andere Sara Ceustermans, Ben Vanpeperstraete en Tine Hens stellen de tendens van de dag zeer duidelijk: er is nood aan een nieuw economisch bussinessmodel. De consument moet niet langer de keuze hebben tussen ethisch en niet-ethisch geproduceerd. Het is hoog tijd om de invulling van "een succesvolle economie" te herdefiniëren naar een menswaardige economie. 

Wil jij alvast helpen bij het maken van deze menswaardige economie? Teken de petitie en neem een kijkje bij Doe Mee om deel te nemen aan enkele leuke acties.